Thông báo quy định mặc đồng phục công ty chuẩn

Khác với nhiều nước ở phương tây họ thường yêu cầu sự tự do, bình đẳng đối với nhiều nước phương đông thì khác họ đề cao nền văn hóa quy củ, nguyên tắc hơn. Do đó cũng dựa trên nền văn hóa này mà nhiều doanh nghiệp đưa ra nội quy mặc đồng phục […]